Ράδιο Βήτα Chatbox

Οι ελεγκτές ξεκινούν το σαφάρι κατά της φοροδιαφυγής

 

Με λουκέτα και «τσουχτερά» πρόστιμα, που φθάνουν έως και 50.000 ευρώ, θα βρεθούν αντιμέτωποι οι επαγγελματίες που δεν εκδίδουν ή εκδίδουν παραποιημένα φορολογικά στοιχεία, καθώς και σε τυχόν περίπτωση άσκησης βίας σε βάρος των ελεγκτικών αρχών.

Το μήνυμα αυτό στέλνουν οι φορολογικές αρχές στην αγορά καθώς σε λίγες ημέρες ξεκινά το «μεγάλο» σαφάρι των ελεγκτών στις νησιωτικές και γενικότερα όλες τις τουριστικές περιοχές της χώρας, με επίκεντρο τους δημοφιλείς προορισμούς, στο πλαίσιο του γενικότερου σχεδίου δράσης που έχει εκπονήσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για περιορισμό της φοροδιαφυγής.

Στόχος της ΑΑΔΕ είναι αφενός να περιοριστεί η φοροαποφυγή που καταγράφεται ειδικά κατά τους θερινούς μήνες του έτους σε συγκεκριμένες στον χάρτη περιοχές της χώρας και ταυτόχρονα να αυξηθούν τα έσοδα του προϋπολογισμού, ώστε να καταστεί δυνατή και η κάλυψη των έκτακτων αναγκών που έχουν δημιουργηθεί λόγω της ενεργειακής κρίσης στην αγορά.

Άλλωστε, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης έχει καταστήσει σαφές ότι οι όποιες νέες παροχές που σχεδιάζονται για τη στήριξη κυρίως των νοικοκυριών θα προέρχονται πρωτίστως από εισπράξεις του προϋπολογισμού, αφού η γενικότερη αναταραχή που έχει προκληθεί στις διεθνείς αγορές απαιτεί συνεχή παρακολούθηση, ειδικά την περίοδο αυτή κατά την οποία η χώρα κατάφερε να βγει, έπειτα από 12 χρόνια, από τη «σκληρή» εποπτεία των δανειστών.

Ως εκ τούτου ο ελεγκτικός μηχανισμός στέλνει μήνυμα, σύμφωνα με τα στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, ότι θα είναι αμείλικτος σε φαινόμενα φοροδιαφυγής και θα εφαρμόσει κατά γράμμα την ισχύουσα νομοθεσία για να μη χαθούν χρήματα που πληρώνουν όλοι οι φορολογούμενοι σε «μαύρες» τσέπες.

Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, είναι δεδομένο ότι όσοι επιχειρήσουν να «ξεγελάσουν» τον ελεγκτικό μηχανισμό θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις εξής ποινές:

1. Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης σε περιπτώσεις μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης παραστατικών

Η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος και διαπιστώθηκαν παραβάσεις που επισύρουν αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, αναστέλλεται:

α. Άμεσα για 48 ώρες, εφόσον διαπιστώνεται η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση περισσότερων από 10 παραστατικών πώλησης ή αν η καθαρή αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών που εκδόθηκαν χωρίς παραστατικά υπερβαίνει τα 500 ευρώ.

β. Αμελλητί για 96 ώρες, εφόσον εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους διαπιστώνεται εκ νέου στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον τριών παραστατικών.

γ. Αμελλητί για 10 ημέρες, κάθε φορά που εντός δύο φορολογικών ετών διαπιστώνεται από τον ίδιο έλεγχο η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον τριών παραστατικών πώλησης, σε οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, ανεξαρτήτως αξίας τους.

2. Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης σε περίπτωση παρεμπόδισης της διενέργειας του φορολογικού ελέγχου

- Σε περίπτωση που παρεμποδίζεται η διενέργεια κάθε είδους επιτόπιου φορολογικού ελέγχου με χρησιμοποίηση βίας ή απειλής κατά των ελεγκτών, αναστέλλεται μέχρι έναν μήνα η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης του ελεγχόμενου.

-Η απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ για την αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης κοινοποιείται με αποδεικτικό επίδοσης στον υπόχρεο και στην οικεία αστυνομική αρχή από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η διεύθυνση της επαγγελματικής εγκατάστασης.

3. Επιβολή του ειδικού προστίμου και της αναστολής λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης

Στις περιπτώσεις απειλής χρήσης βίας με όπλα ή άλλα αντικείμενα που δύνανται να προκαλέσουν σωματική βλάβη ή κίνδυνο ζωής του ελεγκτή, επιβάλλονται σωρευτικά:

- ειδικό πρόστιμο από 10.000 έως 50.000 ευρώ στον υπαίτιο διάπραξης των ανωτέρω πράξεων και

- αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης του υπαίτιου από 2 έως 6 μήνες και από 6 μήνες έως και 3 έτη σε περίπτωση υποτροπής.

4. Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης σε περίπτωση παραβίασης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών

Σε περίπτωση που διαπιστώνεται η παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, αναστέλλεται η λειτουργία της επιχείρησης:

α) Από 2 έως 12 μήνες όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι ο κάτοχος χρήστης του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού.

β) Από 3 έως 24 μήνες όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι η επιχείρηση που έχει λάβει έγκριση λογισμικού (software) και υλισμικού (hardware) από τα αρμόδια όργανα.

5. Επιβολή προστίμων αντί για αναστολή λειτουργίας

Σε ειδικές κατηγορίες υπόχρεων, όπως για παράδειγμα φροντιστήρια, ξενοδοχεία, γραφεία τελετών ή φαρμακεία, αντί για λουκέτο η φορολογική νομοθεσία ορίζει την επιβολή προστίμων. Τα πρόστιμα κυμαίνονται από 1.000 έως 1.500 ευρώ για τους υπόχρεους που εφαρμόζουν απλογραφικό σύστημα και από 2.000 έως 2.500 ευρώ για τους υπόχρεους που εφαρμόζουν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα. Σε περίπτωση υποτροπής τα παραπάνω πρόστιμα αυξάνονται αντίστοιχα από 2.501 ευρώ έως 3.500 ευρώ και από 3.501 έως 5.000 ευρώ (διπλογραφικά).

Πηγή naftemporiki


Σχόλια