Ράδιο Βήτα Chatbox

Συντάξεις: Οι ευκαιρίες για σύνταξη πριν τα 62 - Πίνακες με τα νέα όρια ηλικίας και τα ποσά

 

 

Συντάξεις: Ευκαιρίες για έξοδο στη σύνταξη με όρια ηλικίας κάτω των 62 ετών, όχι μόνον με μειωμένη αλλά και με πλήρη σύνταξη, μπορούν να αξιοποιήσουν, ίσως για τελευταία χρονιά, οι παλαιοί ασφαλισμένοι σε Tαμεία μισθωτών με ένσημα πριν το 1993.

Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, η έξοδος πριν τα 62 αφορά πλέον ελάχιστους, καθώς για τους περισσότερους (παλαιοί πριν το 1993 ασφαλισμένοι και νέοι μετά το 1993) η συντομότερη έξοδος για σύνταξη είναι στα 62 με 40 έτη ασφάλισης. Ωστόσο, όσοι είχαν παράλληλη ή και διαδοχική ασφάλιση σε Tαμεία μισθωτών (π.χ., από ΟΑΕΕ στο ΙΚΑ, ή το ανάποδο) βγαίνουν πριν τα 62, εφόσον το δικαίωμα συνταξιοδότησης αποκτάται με διατάξεις Tαμείων μισθωτών και όχι ελεύθερων επαγγελματιών.

Η έξοδος πριν τα 62 με πλήρη αλλά και με μειωμένη σύνταξη ευνοεί περισσότερο από όλους τους δημόσιους υπάλληλους.

Το περσινό ρεκόρ με τις σχεδόν 25.000 αποχωρήσεις αναμένεται να ξεπεραστεί το 2022, καθώς τελειώνει η περίοδος που επιτρέπεται στους υπαλλήλους να αναγνωρίσουν πλασματικούς χρόνους ακριβώς για να προλάβουν τα όρια συνταξιοδότησης πριν τα 62.

Πώς μπορεί να συμβεί αυτό; Με μία απλή αίτηση αναγνώρισης τόσων πλασματικών ετών, ώστε να συμπληρωθεί η 25ετία των υπαλλήλων έως το 2012 και η 35ετία, 36ετία και 37ετία στο σύνολο, που θα τους επιτρέψει να αποχωρήσουν.

Προσοχή:

Η νομοθεσία του Δημοσίου (με τις αλλαγές που επήλθαν στα όρια ηλικίας από 19/8/2015 και μετά) λέει ότι για να βγει ένας υπάλληλος θα πρέπει όταν έχει την 35ετία και την 36ετία να έχει κλείσει και το 58ο έτος της ηλικίας του, που ήταν το παλιό (έως το 2015) όριο ηλικίας συνταξιοδότησης. Αν έχει πιάσει τα 58 έως το 2021 και συμπληρώνει 35ετία ή 36ετία το 2022, μπορεί να αναγνωρίσει πλασματικό χρόνο, ώστε να φέρει την 35ετία-36ετία στο έτος που έχει και την ηλικία των 58. Τι κερδίζει με αυτό; Αποφεύγει να βγει στα 62 με 40 χρόνια, που ισχύει εν προκειμένω για υπαλλήλους που πληρούν τις δύο προϋποθέσεις συνταξιοδότησης (ηλικία 58 και 35-36 έτη) το 2022. Στην περίπτωση λοιπόν που η ηλικία συμπληρώθηκε πριν το 2022, τα πράγματα λύνονται εύκολα και η έξοδος με όρια ηλικίας πριν τα 62 επισπεύδεται μέσω πλασματικών ετών.

Στην περίπτωση που η ηλικία των 58 συμπληρώνεται από το 2022, τότε η έξοδος με πλήρη σύνταξη ακυρώνεται και ο υπάλληλος μπορεί να αποχωρήσει με μειωμένη ως εξής:

*Σε ηλικία 55 ετών οι γυναίκες και 60 ετών οι άνδρες με 25ετία έως το 2010.

*Σε ηλικία 56 ετών άνδρες και γυναίκες με 25ετία που συμπληρώθηκε το 2011.

*Σε ηλικία 58 ετών άνδρες και γυναίκες που συμπλήρωσαν 25ετία το 2012.

Οι υπάλληλοι που έχουν και ανήλικο τέκνο, όπως και οι τρίτεκνοι, μαζί με την 25ετία έχουν τη δυνατότητα, αντί μειωμένης, να πάρουν πλήρη σύνταξη, με όρια ηλικίας που αλλάζουν ανάλογα με το πότε συμπληρώνουν τα 52 ή τα 55.

Συντάξεις: Πώς ξεμπλοκάρουν οι πρόωρες του Δημοσίου, πότε δίδεται πλήρης και μειωμένη

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ) με πρόσφατη γνωμοδότηση, το περιεχόμενο της οποίας αποκάλυψε ο «Ε.Τ.» στις 30/6, καταργεί τα όρια ηλικίας πρόωρων συντάξεων στο Δημόσιο από 1ης/1/2022 και αναφέρει ότι οι υπάλληλοι που είχαν 25ετία στα έτη 2010, 2011 και 2012 και συμπληρώνουν τις ηλικίες των 55, 56, 58 και 60 από 1ης/1/2022 δεν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με καθεστώς μειωμένης σύνταξης, παρά μόνον με πλήρη σε μεγαλύτερες ηλικίες. Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι οι ηλικίες για τις μειωμένες συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων κακώς δεν εντάχθηκαν στους πίνακες με τις σταδιακές αυξήσεις των ορίων ηλικίας που ισχύουν από 19/8/2015 και μετά με το νόμο 4336/2015.

Δεδομένου ότι είναι σε αναμονή πολλές αιτήσεις στις συντάξεις με αυτά τα μειωμένα όρια ηλικίας, εξετάζεται νομοθετική ρύθμιση στο υπουργείο Εργασίας, που κατά τις πληροφορίες μας θα προβλέπει μεταβατικό διάστημα στα όρια ηλικίας μειωμένων συντάξεων του Δημοσίου, τουλάχιστον για όσους έχουν ήδη υποβάλει παραιτήσεις για σύνταξη και πιάνουν τις ηλικίες των 55, 56 και 58 εντός του 2022, με πρώτους τους εκπαιδευτικούς. Δεν είναι βέβαιο, όμως, ότι η ίδια μεταβατική περίοδος θα ισχύει και για όσους ανακάλεσαν τις παραιτήσεις τους, όπως και για όσους σκοπεύουν να υποβάλουν αιτήσεις συνταξιοδότησης.

Συντάξεις: Τα όρια ηλικίας για σύνταξη από το Δημόσιο

Mε 25ετία έως το 2010

35 έτη συνολικά

Ηλικία στην 35ετία

Οριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη

Οριο ηλικίας για μειωμένη με 25ετία έως το 2010

Το 2018

58

60

55 για τις γυναίκες και 60 για άνδρες, εφόσον τα συμπλήρωσαν ως το 2021

Το 2019

58

60,5

Το 2020

58

61

Το 2021

58

61,5

Το 2022

58

62 και 40 έτη

Σε εκκρεμότητα(*)

 

37 έτη συνολικά

Ηλικία στην 37ετια

Οριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη

Οριο ηλικίας για μειωμένη με 25ετία το 2011

Το 2018

55

58,6

56 για άνδρες και γυναίκες, εφόσον τα συμπλήρωσαν έως το 2021

Το 2019

55

59,5

Το 2020

55

60,3

Το 2021

55

61,2

Το 2022

55

62 και 40 έτη

Σε εκκρεμότητα(*)

Με 25ετία το 2011

36 έτη συνολικά

Ηλικία στην 36ετία

Οριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη

Οριο ηλικίας για μειωμένη με 25ετία το 2012

Το 2018

58

60

58 για άνδρες και γυναίκες, εφόσον τα συμπλήρωσαν έως το 2021

Το 2019

58

60,5

Το 2020

58

61

Το 2021

58

61,5

Το 2022

58

62 και 40 έτη

Σε εκκρεμότητα(*)

(*) Αναμένεται νομοθετική ρύθμιση μετά τη γνωμοδότηση του ΝΣΚ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΕ 25ΕΤΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ, ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑ 62 ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΣΤΑ 62 ΜΕ 40 ΧΡΟΝΙΑ, Ή ΣΤΑ 67 ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 40 ΧΡΟΝΙΑ

Σύνταξη γονέων ανηλίκων με 25ετία το 2011

Ηλικία 52 ετών

Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης

19/8 έως 31/12/2015

55

Το 2016

56,9

Το 2017

58,5

Το 2018

60,2

Το 2019

61,1

Το 2020

63,7

Το 2021

65,3

Το 2022

67

Σύνταξη γονέων ανηλίκων με 25ετία το 2012

Ηλικία 55 ετών

Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης

19/8 έως 31/12/2015

56,6

Το 2016

58

Το 2017

59,6

Το 2018

61

Το 2019

62,6

Το 2020

64

Το 2021

65,6

Το 2022

67

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΑ ΙΔΙΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ 21 ΕΤΗ ΤΟ 2011 ΚΑΙ 23 ΤΟ 2012

Οι συντάξεις Δημοσίου και οι αυξήσεις του νόμου 4670 σε σύγκριση με το νόμο 4387

Με 33, 35 και 37 έτη ασφάλισης

 

Μισθός(*)

 Με 33 έτη ασφάλισης

Με 35 έτη ασφάλισης

Με 37 έτη ασφάλισης

 

Σύνταξη ν. 4670

Σύνταξη ν. 4387

Aύξηση

Σύνταξη ν. 4670

Σύνταξη ν. 4387

Aύξηση

Σύνταξη ν. 4670

Σύνταξη ν. 4387

Aύξηση

 

890

672

657

15

716

685

31

761

715

46

1.020

714

696

17

765

729

36

816

763

53

1.150

756

736

19

813

773

40

871

812

59

1.280

798

776

22

862

817

45

926

860

66

1.410

840

816

24

910

861

49

981

909

73

1.540

882

856

26

959

905

54

1.036

957

79

1.670

924

896

28

1.007

949

58

1.091

1.005

86

1.800

966

935

30

1.056

993

63

1.146

1.054

93

2.190

1.092

1.055

37

1.201

1.124

77

1.312

1.199

113

Με 38, 39 και 40 έτη ασφάλισης

 

Μισθός(*)

Με 38 έτη ασφάλισης

Με 39 έτη ασφάλισης

Με 40 έτη ασφάλισης

 

Σύνταξη ν. 4670

Σύνταξη ν. 4387

Aύξηση

Σύνταξη ν. 4670

Σύνταξη ν. 4387

Aύξηση

Σύνταξη ν. 4670

Σύνταξη ν. 4387

Aύξηση

 

1.026

845

784

61

871

803

68

897

823

74

1.144

898

830

68

927

851

76

956

874

82

1.262

951

876

75

983

899

84

1.015

924

91

1.380

1.004

922

82

1.039

947

92

1.074

975

99

1.498

1.057

968

89

1.095

995

100

1.133

1.025

108

1.605

1.105

1.010

95

1.146

1.039

107

1.187

1.071

116

1.723

1.158

1.056

102

1.202

1.087

115

1.246

1.121

124

1.959

1.264

1.148

116

1.314

1.183

130

1.364

1.222

141

2.397

1.460

1.319

142

1.522

1.362

160

1.583

1.410

173

Ποσά σύνταξης μικτά.

Πηγή eleftherostypos


Σχόλια