Ράδιο Βήτα

Εγκλωβισμένοι στη δίνη του ελβετικού φράγκου

 

Απροστάτευτοι παραμένουν σχεδόν 200.000 δανειολήπτες που είχαν την ατυχία να λάβουν δάνειο συνδεδεμένο με το ελβετικό φράγκο και έκτοτε παραμένουν εγκλωβισμένοι, αφού καλούνται να πληρώσουν διπλό και τριπλό το τελικό ύψος του δανείου τους. Αυτό ανέφερε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου (ΣΥΔΑΝΕΦ) σε συνάντηση με τον Συνήγορο του Καταναλωτή Λευτέρη Ζαγορίτη, τον οποίο και ενημέρωσε αναλυτικά για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το θέμα των δανείων αυτών που έχουν γίνει θηλιά στον λαιμό για 200.000 και πλέον εμπλεκομένους.

Επισημάνθηκε ότι μετά την έμμεση παραδοχή περί μη επαρκούς προστασίας στα δάνεια που δόθηκαν, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με ρήτρα αξίας ελβετικού φράγκου, εκδόθηκε στην Ελλάδα ο σχετικός Ν. 4438/16, που είναι αποτέλεσμα υποχρέωσης της χώρας μας να ενσωματώσει την ευρωπαϊκή οδηγία 2014/17/Ε.Ε., με τον οποίο πράγματι θεσπίστηκαν διατάξεις οι οποίες μεταξύ άλλων ρυθμίζουν τις συμβάσεις πίστωσης σε ξένο νόμισμα και ισχύουν από την εφαρμογή του νόμου.

Ωστόσο, η ενσωμάτωση της εν λόγω ευρωπαϊκής οδηγίας στην ελληνική έννομη τάξη καλύπτει νομικά δάνεια που χορηγούνται από την ψήφιση του νόμου και μετά, δεν έχει δηλαδή εφαρμογή στα δάνεια τα οποία έχουν χορηγηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παραπάνω ελληνικού νόμου (ημερομηνία έναρξης ισχύος: 28/11/2016), αφήνοντας έτσι «απροστάτευτους» στην Ελλάδα τους 200.000 και πλέον Ευρωπαίους πολίτες της.

Ο σύλλογος παρέδωσε στον κ. Ζαγορίτη φάκελο, ο οποίος -μεταξύ άλλων- εμπεριείχε και υπόμνημα που δείχνει με πραγματικά περιστατικά, οικονομικά και νομικά στοιχεία πως δεν υφίστανται ζημιές τα πιστωτικά ιδρύματα από τις μεταβολές συναλλαγματικών ισοτιμιών με τις οποίες συνδέονται τα εν λόγω δάνεια. Τονίστηκε ακόμη μία φορά από μεριάς των δανειοληπτών πως είναι τουλάχιστον απαράδεκτο τα «κέρδη» των τραπεζών να συνδέονται με την προκύπτουσα υπερχρέωση των καταναλωτών, οι οποίοι, ενώ έχουν ήδη αποπληρώσει το δάνειό τους, συμπεριλαμβανομένων των τόκων, καλούνται να αποπληρώσουν ξανά ένα νέο κεφάλαιο σχεδόν ισόποσο ή και αόριστο σε κάποιες περιπτώσεις.

Πηγή dimokratia

Σχόλια