Ράδιο Βήτα

Νέες λίστες με ονόματα μεγαλοοφειλετών του Δημοσίου το 2023

 

Έπειτα από χρόνια αναβολών και μεταθέσεων, αναμένεται να δημοσιοποιηθούν οι «λίστες» με όσους έχουν χρέη προς εφορίες και ΕΦΚΑ άνω των 150.000 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι οι τελευταίοι «κατάλογοι» με τα ονόματα μεγαλοοφειλετών, τόσο φυσικών όσο και νομικών προσώπων, είχαν δημοσιοποιηθεί το 2019, όμως έκτοτε το σχετικό μέτρο είχε «παγώσει» λόγω της πανδημίας. Μάλιστα, η νέα επικαιροποιημένη λίστα θα έπρεπε να δει το «φως» στο τέλος Ιουνίου 2022, όμως με κοινή υπουργική απόφαση ο χρόνος επικαιροποίησης μετατέθηκε για τον Ιούνιο του 2023.

Η εν λόγω παράταση που δόθηκε δίνει τη δυνατότητα σε όσους χρωστούν στο Δημόσιο μεγάλα ποσά να προχωρήσουν στη ρύθμιση της οφειλής τους, με την ένταξή τους στη ρύθμιση των 24 έως 48 δόσεων, εάν πρόκειται για χρέη στην εφορία, ή των 24 δόσεων, εάν πρόκειται για οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία.

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, κάθε χρόνο στον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ πρέπει να δημοσιοποιούνται υποχρεωτικά τα στοιχεία των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο από κάθε αιτία, εφόσον η βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων αυτών από τα πληροφοριακά συστήματα φορολογίας (TAXIS) και τελωνείων (ICISnet).

Στον ίδιο, μάλιστα, διαδικτυακό τόπο, με κοινή ανάρτηση ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, δημοσιοποιούνται υποχρεωτικά τα στοιχεία των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης προς τον ΕΦΚΑ, εφόσον η βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα προς τον ΕΦΚΑ υπερβαίνει επίσης το ποσό των 150.000 ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων αυτών από το πληροφοριακό σύστημα ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).

Πηγή naftemporiki


Σχόλια