Ράδιο Βήτα Chatbox

Χιλιάδες ραβασάκια με φόρους και πρόστιμα από την ΑΑΔΕ

 

Χιλιάδες φορολογούμενοι λαμβάνουν αυτές τις ημέρες στα e-mail τους ειδοποιητήρια από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με τα οποία καλούνται να πληρώσουν επιπλέον φόρους και πρόστιμα για εκκρεμείς υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ, φορολογίας ακινήτων και άλλων φορολογικών αντικειμένων που παραγράφονται οριστικά στις 31-12-2022.

Στους παραλήπτες των ειδοποιητηρίων περιλαμβάνονται κυρίως μισθωτοί και συνταξιούχοι που εντοπίστηκαν να μην έχουν συμπεριλάβει στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2016 ποσά αναδρομικών, επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, που, μετά από ηλεκτρονικές διασταυρώσεις δεδομένων, διαπιστώθηκε είτε ότι είχαν υποβάλει ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ή ΦΠΑ για τη χρήση του 2016 ή ότι δεν υπέβαλαν συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών για το έτος 2016. Επιπλέον, αποδέκτες των ειδοποιητηρίων είναι και φορολογούμενοι με αδήλωτα ποσά εισοδημάτων μεγάλου ύψους τα οποία εντοπίστηκαν μέσω ελέγχων στις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών τους στην Ελλάδα και με σύγκριση των ευρημάτων των ελέγχων αυτών με τα δεδομένα των φορολογικών τους δηλώσεων.

Ποιους αφορά

Ειδικότερα, τα ειδοποιητήρια που αποστέλλει η ΑΑΔΕ αφορούν στις ακόλουθες περιπτώσεις υποθέσεων φορολογουμένων που παραγράφονται οριστικά στις 31-12-2022:

1 Υποθέσεις φορολογουμένων που δεν δήλωσαν ή δήλωσαν ανακριβώς αναδρομικά ποσά αποδοχών τα οποία εισέπραξαν μέσα στο 2016, αλλά αφορούν παλαιότερα έτη. Η ΑΑΔΕ επανέλαβε και φέτος τις διαδικασίες ελέγχων και διασταυρώσεων για τον εντοπισμό μισθωτών και συνταξιούχων που, ενώ έλαβαν καθυστερημένα μέσα σε μια χρονιά ποσά αποδοχών που αφορούσαν παλαιότερα έτη, δεν προέβησαν στη δήλωση των αναδρομικών αυτών ποσών είτε τμηματικά στα έτη τα οποία αφορούν είτε εφάπαξ μέσα στο έτος που τα εισέπραξαν. Οι διαδικασίες αυτές είχαν φέτος ως στόχο περιπτώσεις μισθωτών και συνταξιούχων που δεν δήλωσαν εισπραχθέντα μέσα στο έτος 2016 αναδρομικά ποσά αποδοχών. Στους φορολογουμένους που εντοπίστηκαν αποστέλλονται αυτές τις μέρες ειδοποιητήρια για την ηλεκτρονική υποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2016. Οσοι ανταποκριθούν και υποβάλουν τις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις θα επιβαρυνθούν με τα επιπλέον ποσά φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που αναλογούν, καθώς και με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Οσοι δεν προβούν στην υποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων θα βρεθούν αντιμέτωποι όχι μόνο με καταλογισμούς των επιπλέον ποσών φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που αναλογούν στα μη δηλωθέντα αναδρομικά αλλά και με βαρύτατα πρόστιμα για υποβολή ανακριβών αρχικών δηλώσεων, καθώς επίσης και με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

2 Περιπτώσεις φορολογουμένων που δεν ανέγραψαν στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος τις πρόσθετες αποδοχές τους.

3 Υποθέσεις φορολογουμένων που υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ είχαν δραστηριότητα.

4 Περιπτώσεις επιχειρηματιών και ελευθέρων επαγγελματιών που δεν υπέβαλαν συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων πελατών-προμηθευτών για το φορολογικό έτος (τη χρήση) 2016.

5 Περιπτώσεις φορολογουμένων που δεν δήλωσαν εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης. Ο εντοπισμός των φορολογουμένων αυτών έγινε κατόπιν διασταύρωσης των εισερχομένων πληροφοριών από αλλοδαπές αρχές μέσω της Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας, με τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, για το έτος 2016.

6 Υποθέσεις παράνομου πλουτισμού με προσαύξηση περιουσίας, κατόπιν απόκτησης εσόδων και εισοδημάτων προερχόμενων από παράνομες δραστηριότητες. Ο εντοπισμός των φορολογικών υποθέσεων με αυξημένες πιθανότητες διαπίστωσης παράνομης προσαύξησης περιουσίας και μεγάλης φοροδιαφυγής έγινε με τη χρησιμοποίηση ενός ειδικού λογισμικού για την αυτοματοποίηση των διασταυρώσεων δεδομένων μεταξύ τραπεζικών καταθέσεων και δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

7 Υποθέσεις ιδιοκτητών εκμισθούμενων ακινήτων που δεν δήλωσαν εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις, τα οποία απέκτησαν το 2016. Ο εντοπισμός των περιπτώσεων αυτών έγινε με αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών που έχουν αποσταλεί στη Φορολογική Διοίκηση από όσους διαχειρίζονται ψηφιακές πλατφόρμες βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Πηγή eleftherostypos

 


Σχόλια