Ράδιο Βήτα

Συντάξεις με όρια ηλικίας από 58,5 ετών το 2023 [πίνακες]

 

Συντάξεις με όρια ηλικίας από 56 ετών για μειωμένη και από 58,5 ετών για πλήρη παίρνουν το 2023 οι παλαιοί ασφαλισμένοι σε Δημόσιο, ΙΚΑ και Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών.

Για τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους σε ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ, παλαιούς και νέους, η έξοδος για σύνταξη φέτος προβλέπει ηλικίες 62 ή 67 ετών, ανάλογα με τα έτη ασφάλισης.

Οι κατηγορίες ασφαλισμένων στο Δημόσιο που βγαίνουν φέτος με πλήρη ή μειωμένη σύνταξη, ανάλογα με την ημερομηνία γέννησης και το όριο ηλικίας που συμπληρώνουν, είναι οι εξής:

 • Γονείς ανήλικων τέκνων δημόσιοι υπάλληλοι με 25ετία το 2011 που είχαν κατά τη συμπλήρωση της 25ετίας ανήλικο παιδί και είναι γεννηµένοι από τον 01/1965 έως και τον 07/1965 (απαιτούμενη ηλικία 58 ετών και 5 μηνών).
  • Ασφαλισµένοι/ες υπάλληλοι γεννηµένοι το δεύτερο εξάμηνο του έτους 1961 με 25ετία έως και 31-12-2010, που συμπληρώνουν 35 έτη µέχρι και την 31η-12-2018 και πιάνουν φέτος το απαιτούμενο όριο ηλικίας που είναι 60 ετών και 6 μηνών.
  • Ασφαλισµένοι/ες υπάλληλοι γεννηµένοι το δεύτερο εξάμηνο του έτους 1961 με 25ετία έως και 31-12-2011, που συμπληρώνουν 36 έτη συνολικά µέχρι και την 31η-12-2019 με απαιτούμενη ηλικία συνταξιοδότησης 60 ετών και 6 μηνών.
  • Ασφαλισµένοι/ες υπάλληλοι γεννηµένοι το δεύτερο εξάμηνο του έτους 1961 με 25ετία έως και 31-12-2010, που συμπληρώνουν 35 έτη συνολικά µέχρι και την 31η-12-2019 (απαιτούμενη ηλικία 60 ετών και 6 μηνών).
  • Ασφαλισµένοι/ες υπάλληλοι που είναι γεννηµένοι έως και τον 09/1960 με 25ετία έως και 31-12-2012, που συμπληρώνουν 37 έτη συνολικά µέχρι και την 31η-12-2019 (απαιτούμενη ηλικία 60 ετών και 11 µηνών).
  • Ασφαλισµένοι/ες υπάλληλοι γεννημένοι έως και τον 03/1958, που συµπλήρωσαν 25ετία το 2011 (απαιτούμενη ηλικία 64 ετών και 9 µηνών).
  • Υπάλληλοι που έχουν 40 έτη ασφάλισης µέχρι την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήµατος µε πραγµατικό ή πλασµατικό χρόνο και συµπληρώνουν το 62ο έτος της ηλικίας τους.
  • Τρίτεκνοι δημόσιοι υπάλληλοι γεννηµένοι από τον 01/1965 έως και τον 07/1965 με 21 έτη το 2011 (απαιτούμενη ηλικία 58 ετών και 5 μηνών).

  Με μειωμένη σύνταξη μπορούν να αποχωρήσουν από το Δημόσιο το 2023:

  • Οι άνδρες με ηλικία 60 ετών ως το 2022 που συµπλήρωσαν 25ετία το 2010.
  • Οι γυναίκες ηλικίας 55 ετών ως το 2022 που συµπλήρωσαν 25ετία το 2010.
  • Οι άνδρες και οι γυναίκες που συµπλήρωσαν 25ετία το 2011 και ηλικία 56 ετών ως το 2022.
  • Οι άνδρες και οι γυναίκες που συµπλήρωσαν 25ετία το 2012 και ηλικία 58 ετών ως το 2022.

  Προσοχή:

  Οι άνδρες και οι γυναίκες που συµπλήρωσαν 25ετία το 2011 και το 2012 αλλά έχουν τις ηλικίες των 56 και 58 ετών από 1ης/1/2023 και μετά βγαίνουν στα 62 για μειωμένη. Το ίδιο ισχύει, δηλαδή μειωμένη στα 62, και για όσους συμπλήρωσαν 25ετία από 1ης/1/2013 και μετά, ανεξάρτητα από το αν έκλεισαν τα 56 ή τα 58 ως το 2022. Διέξοδος για να αποφύγουν τα 62 είναι να αναγνωρίζουν πλασματικό χρόνο, ώστε να έχουν 25ετία το 2011 ή το 2012 και, αν είναι 56 ή 58 ως το 2022, να αποφύγουν τα 62 για μειωμένη σύνταξη.

  Οι άνδρες που συµπλήρωσαν 25ετία το 2010 και ηλικία 60 ετών από 1ης/1/2023 βγαίνουν επίσης με μειωμένη στα 62, όπως και οι γυναίκες που είχαν 25ετία ως το 2010 αλλά κλείνουν τα 55 από το 2023 και μετά.

   Οι ασφαλισμένοι με αίτηση για σύνταξη το 2023 θα πάρουν την αύξηση 7,75% στο ποσό της εθνικής σύνταξης, που θα είναι 413,76 ευρώ (από 384 ευρώ). Η αύξηση 7,75% δεν θα δοθεί στην ανταποδοτική τους σύνταξη επειδή θα υπολογιστεί ως νέα σύνταξη με την αύξηση που θα έχουν οι συντάξιμες αποδοχές τους λόγω του υψηλού πληθωρισμού του 2022. Το κέρδος δηλαδή για τους νέους συνταξιούχους, πέραν της αύξησης στην εθνική σύνταξη, θα είναι από τον υψηλό πληθωρισμό, που θα ανεβάσει το μισθό υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης. Για παράδειγμα, ένας ασφαλισμένος που βγήκε το 2022 με 35 έτη και συντάξιμες αποδοχές 1.000 ευρώ παίρνει σύνταξη 757 ευρώ, η οποία με την αύξηση 7,75% θα διαμορφωθεί στα 816 ευρώ από 1ης/1/2023. Ασφαλισμένος με τα ίδια έτη (35) που θα βγει το 2023, αν έχει λόγω πληθωρισμού μια αύξηση στον συντάξιμο μισθό κατά 8-9%, θα πάρει περίπου 820 ευρώ σύνταξη, καθώς θα πριμοδοτηθεί από την αύξηση του πληθωρισμού στις συντάξιμες αποδοχές και από την αύξηση κατά 7,75% στην εθνική σύνταξη.

  Συντάξεις: Τα όρια ηλικίας για πλήρη σύνταξη από το Δημόσιο

  Με 37 έτη (1)

  Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης

  Το 2018

  58,6

  Το 2019

  59,5

  Το 2020

  60,3

  Το 2021

  61,2

  Από 2022

  62 με 40 χρόνια

  Με 35 ή 36 έτη και ηλικία 58 (2)

  Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης

  Το 2018

  60

  Το 2019

  60,6

  Το 2020

  61

  Το 2021

  61,6

  Από 2022

  62

  Γονείς με ανήλικο και ηλικία 52 ετών (3)

  Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης

  το 2017

  58,5

  το 2018

  60,2

  το 2019

  61,1

  το 2020

  63,7

  το 2021

  65,3

  το 2022

  67

  Γονείς με ανήλικο και ηλικία 55 ετών (4)

  Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης

  το 2016

  58

  το 2017

  59,6

  το 2018

  61

  το 2019

  62,6

  το 2020

  64

  το 2021

  65,6

  το 2022

  67

  1.Με 25ετία ως το 2010. 2.Με 25ετία, ως το 2010 και το 2011. 3.Με 25ετία το 2011. 4.Με 25ετία το 2012

   Οι αυξήσεις συντάξεων στα 35 και 37 έτη

  *Δημόσιος υπάλληλος που αποχωρεί με 35 έτη το 2023 και με συντάξιμες αποδοχές 1.190 ευρώ, θα πάρει 443,99 ευρώ ανταποδοτική σύνταξη (υπολογισμένη με το ποσοστό αναπλήρωσης για τα 35 έτη που είναι 37,31%) και 413,76 ευρώ εθνική σύνταξη. Στο σύνολο θα έχει 857,75 ευρώ μικτά και 806,28 ευρώ μετά τις κρατήσεις και πριν το φόρο.

  *Δημόσιος υπάλληλος που αποχωρεί με 37 έτη το 2023 και με συντάξιμες αποδοχές 1.480 ευρώ, θα πάρει 626,93 ευρώ ανταποδοτική σύνταξη (υπολογισμένη με το ποσοστό αναπλήρωσης για τα 37 έτη που είναι 42,36%) και 413,76 ευρώ εθνική σύνταξη. Στο σύνολο θα έχει 1.040,69 ευρώ μικτά και 978,25 ευρώ μετά τις κρατήσεις και πριν το φόρο.

  *Δημόσιος υπάλληλος που αποχωρεί με 37 έτη το 2023 και οι συντάξιμες αποδοχές του είναι 1.770 ευρώ, θα πάρει 749,77 ευρώ ανταποδοτική σύνταξη και 413,76 ευρώ εθνική σύνταξη. Στο σύνολο θα έχει 1.163,53 ευρώ μικτή σύνταξη, και 1.093,72 ευρώ μετά τις κρατήσεις και πριν το φόρο.

  Οι αυξήσεις συντάξεων στα 38,6 και στα 40 έτη

  *Δημόσιος υπάλληλος που αποχωρεί με 38 έτη και 6 μήνες ασφάλισης το 2023 και οι συντάξιμες αποδοχές του είναι 1.915 ευρώ, θα πάρει 884,35 ευρώ ανταποδοτική σύνταξη (υπολογισμένη με το ποσοστό αναπλήρωσης για τα 38,6 έτη που είναι 46,18%) και 413,76 ευρώ εθνική σύνταξη. Στο σύνολο θα έχει 1.298,11 ευρώ μικτή σύνταξη, και 1.220,22 ευρώ μετά τις κρατήσεις και πριν το φόρο.

  *Δημόσιος υπάλληλος που αποχωρεί με 40 έτη το 2023 και με συντάξιμες αποδοχές 2.205 ευρώ, θα πάρει 1.102,72 ευρώ ανταποδοτική σύνταξη (υπολογισμένη με το ποσοστό αναπλήρωσης για τα 40 έτη που είναι 50,01%) και 413,76 ευρώ εθνική σύνταξη. Στο σύνολο θα έχει 1.516,48 ευρώ μικτή σύνταξη και 1.382,73 ευρώ μετά τις κρατήσεις και πριν το φόρο.

  *Δημόσιος υπάλληλος (ειδικού μισθολογίου) που αποχωρεί με 40 έτη το 2023 και με συντάξιμες αποδοχές 3.442 ευρώ, θα πάρει 1.721,34 ευρώ ανταποδοτική σύνταξη και 413,76 ευρώ εθνική σύνταξη. Στο σύνολο θα έχει 2.135,10 ευρώ μικτή σύνταξη και 1.866,51 ευρώ μετά τις κρατήσεις και πριν το φόρο.

  ΔΗΜΟΣΙΟ: Τα ποσά κύριας σύνταξης για όσους υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης το 2023

  Συντάξιμες αποδοχές

  Σύνταξη με 35 έτη ασφάλισης

  Σύνταξη με 37 έτη ασφάλισης

  Σύνταξη με 38,6 έτη ασφάλισης

  Σύνταξη με 40 έτη ασφάλισης

  Ανταποδοτική (37,31%)

  Εθνική

  Σύνολο μικτά

  Σύνολο προ φόρου

  Ανταποδοτική (42,36%)

  Εθνική

  Σύνολο μικτά

  Σύνολο προ φόρου

  Ανταποδοτική (46,18%)

  Εθνική

  Σύνολο μικτά

  Σύνολο προ φόρου

  Ανταποδοτική (50,01%)

  Εθνική

  Σύνολο μικτά

  Σύνολο προ φόρου

  1.190

  443,99

  413,76

  857,75

  806,28

  504,08

  413,76

  917,84

  862,77

  549,54

  413,76

  963,30

  905,50

  595,12

  413,76

  1.008,88

  948,35

  1.335

  498,09

  413,76

  911,85

  857,14

  565,51

  413,76

  979,27

  920,51

  616,50

  413,76

  1.030,26

  968,45

  667,63

  413,76

  1.081,39

  1.016,51

  1.480

  552,19

  413,76

  965,95

  907,99

  626,93

  413,76

  1.040,69

  978,25

  683,46

  413,76

  1.097,22

  1.031,39

  740,15

  413,76

  1.153,91

  1.084,67

  1.625

  606,29

  413,76

  1.020,05

  958,84

  688,35

  413,76

  1.102,11

  1.035,98

  750,43

  413,76

  1.164,19

  1.094,33

  812,66

  413,76

  1.226,42

  1.152,84

  1.770

  660,39

  413,76

  1.074,15

  1.009,70

  749,77

  413,76

  1.163,53

  1.093,72

  817,39

  413,76

  1.231,15

  1.157,28

  885,18

  413,76

  1.298,94

  1.221,00

  1.915

  714,49

  413,76

  1.128,25

  1.060,55

  811,19

  413,76

  1.224,95

  1.151,46

  884,35

  413,76

  1.298,11

  1.220,22

  957,69

  413,76

  1.371,45

  1.289,16

  2.205

  822,69

  413,76

  1.236,45

  1.162,26

  934,04

  413,76

  1.347,80

  1.266,93

  1.018,27

  413,76

  1.432,03

  1.316,00

  1.102,72

  413,76

  1.516,48

  1.382,73

  2.495

  930,88

  413,76

  1.344,64

  1.263,97

  1.056,88

  413,76

  1.470,64

  1.340,93

  1.152,19

  413,76

  1.565,95

  1.427,83

  1.247,75

  413,76

  1.661,51

  1.514,96

  2.552

  952,15

  413,76

  1.365,91

  1.283,96

  1.081,03

  413,76

  1.494,79

  1.362,95

  1.178,51

  413,76

  1.592,27

  1.451,84

  1.276,26

  413,76

  1.690,02

  1.540,96

  2.730

  1018,56

  413,76

  1.432,32

  1.316,00

  1.156,43

  413,76

  1.570,19

  1.431,70

  1.260,71

  413,76

  1.674,47

  1.526,79

  1.365,27

  413,76

  1.779,03

  1.571,95

  2.908

  1084,97

  413,76

  1.498,73

  1.366,55

  1.231,83

  413,76

  1.645,59

  1.500,45

  1.342,91

  413,76

  1.756,67

  1.552,20

  1.454,29

  413,76

  1.868,05

  1.650,61

  3.085

  1151,01

  413,76

  1.564,77

  1.426,76

  1.306,81

  413,76

  1.720,57

  1.520,29

  1.424,65

  413,76

  1.838,41

  1.624,42

  1.542,81

  413,76

  1.956,57

  1.728,82

  3.263

  1217,43

  413,76

  1.631,19

  1.487,31

  1.382,21

  413,76

  1.795,97

  1.586,92

  1.506,85

  413,76

  1.920,61

  1.697,05

  1.631,83

  413,76

  2.045,59

  1.788,25

  3.300

  1231,23

  413,76

  1.644,99

  1.499,90

  1.397,88

  413,76

  1.811,64

  1.600,77

  1.523,94

  413,76

  1.937,70

  1.712,15

  1.650,33

  413,76

  2.064,09

  1.804,43

  3.442

  1284,21

  413,76

  1.697,97

  1.548,21

  1.458,03

  413,76

  1.871,79

  1.653,91

  1.589,52

  413,76

  2.003,28

  1.751,26

  1.721,34

  413,76

  2.135,10

  1.866,51

  • Συντάξιμες αποδοχές: Μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών από 2002 ως το μήνα πριν τη συνταξιοδότηση. 2. Ποσά προ φόρου: Μετά τις κρατήσεις ΑΚΑΓΕ (3%, 6%, 7%) και ασθένειας (6%). 3. Κρατήσεις ΑΚΑΓΕ στα ποσά συντάξεων του πίνακα: 3% από 1.400 ως 1.700€, 6% από 1.700,01 ως 2.000€, 7% από 2.000,01 ως 2.300€.
  Πηγή eleftherostypos

   


  Σχόλια