Ράδιο Βήτα

Τρία εργαλεία ρευστότητας για όσους ρυθμίζουν χρέη προς την Εφορία

 

Ανάσα ρευστότητας ετοιμάζεται να δώσει το υπουργείο Οικονομικών σε οφειλέτες της Εφορίας με δεσμευμένες καταθέσεις και περιουσιακά στοιχεία. Αρχικά, σε όσους ρυθμίζουν και πληρώνουν κανονικά τα χρέη τους προς την Εφορία θα αυξάνεται το ακατάσχετο όριο σε τραπεζικούς λογαριασμούς.

Επίσης, θα λαμβάνουν ευκολότερα φορολογική ενημερότητα (που παγώνει όταν υπάρχουν χρέη στην Εφορία) ώστε να ξεκινήσουν και πάλι να δραστηριοποιούνται, ειδικά δε αν πρόκειται για επαγγελματίες.

 Όσοι αποπληρώσουν τα χρέη τους θα δικαιούνται και ταχύτερες επιστροφές φόρου!

Στόχος του οικονομικού επιτελείου και της φορολογικής διοίκησης είναι η στήριξη όσων αποπληρώνουν εγκαίρως τις οφειλές τους προς το Δημόσιο, αλλά και η πριμοδότηση όσων δεν δημιουργούν χρέη! Ειδικότερα και σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Οικονομικών, μέσα στο προσεχές διάστημα θα ενεργοποιηθούν τα εξής εργαλεία:

Προοδευτικά ακατάσχετος λογαριασμός: Μόλις επιλυθούν τα τελευταία «προβλήματα» που υπάρχουν με τα πιστωτικά ιδρύματα, θα κατατεθεί στη Βουλή νέα νομοθετική ρύθμιση βελτιωμένη από την προηγούμενη, του 2019, που παραμένει ανενεργή. Θα προβλέπει ότι το ακατάσχετο όριο των 1.250 ευρώ, που ισχύει σήμερα για όσους έχουν χρέη στο Δημόσιο, θα προσαυξάνεται με συγκεκριμένους συντελεστές ανάλογα με τον αριθμό και το ποσό των δόσεων που θα εξοφλούν οι οφειλέτες.

 Για να γίνει όμως κάτι τέτοιο θα πρέπει προηγουμένως να έχουν πληρώσει δύο δόσεις της ρύθμισης και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός λογαριασμού για τον οποίο ζητείται περιορισμός της κατάσχεσης. Ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα, ο περιορισμός της κατάσχεσης θα χορηγείται αποκλειστικά στον δηλωθέντα μοναδικό ακατάσχετο λογαριασμό.

Ειδικότερα, το νέο σύστημα θα λειτουργεί ως εξής:

■ Φορολογούμενος που έχει υποστεί κατάσχεση καταβάλλοντας τουλάχιστον δύο δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών του μπορεί τον τρίτο μήνα να ζητήσει αύξηση του ακατάσχετου ορίου. Το σημερινό όριο των 1.250 ευρώ προσαυξάνεται κατά το άθροισμα των ποσών των δύο τελευταίων μηνιαίων δόσεων που εξοφλήθηκαν και πολλαπλασιάζεται με συντελεστές από 3 έως και 4,5. Ωστόσο αύξηση του ακατάσχετου θα έχουν μόνο οι οφειλέτες των οποίων η μηνιαία δόση της ρύθμισης είναι μεγαλύτερη των 400 ευρώ.

■ Σε περίπτωση που η δόση είναι 500 ευρώ, με την εφαρμογή του συντελεστή 3 το νέο ύψος ακατάσχετου λογαριασμού διαμορφώνεται στα 1.500 ευρώ.

■ Οσο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ο οφειλέτης είναι συνεπής ο συντελεστής θα αυξάνεται. Για παράδειγμα, φορολογούμενος που έχει ρυθμίσει τις οφειλές του με την πάγια ρύθμιση εξοφλώντας πέντε δόσεις των 500 ευρώ, ο συντελεστής προσαύξησης γι’ αυτόν θα είναι 3,8 και έτσι το ύψος του ακατάσχετου λογαριασμού ανεβαίνει στα 1.900 ευρώ.

■ Τα όρια του ακατάσχετου ισχύουν για έναν μήνα από την ημερομηνία χορήγησής του και ανανεώνονται μηνιαίως, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις.

■ Αν φορολογούμενος που έχει κερδίσει αύξηση ακατάσχετου λογαριασμού χάσει τη ρύθμιση οφειλών εξαιτίας μη καταβολής δύο συνεχόμενων δόσεων, χάνει το αυξημένο ακατάσχετο όριο καθώς και το δικαίωμα να το διεκδικήσει εκ νέου.

Επισημαίνεται ότι, με βάση το ισχύον νομοθετικό καθεστώς, για κάθε οφειλέτη ισχύει ακατάσχετο όριο 1.250 ευρώ για τα ποσά των καταθέσεών του σε έναν λογαριασμό που έχει ανοίξει σε ένα μόνο τραπεζικό ίδρυμα. Αν ο μηνιαίος μισθός ή η μηνιαία σύνταξη ή άλλο βοήθημα υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ αλλά δεν ξεπερνά τα 1.500 ευρώ, επιτρέπεται η κατάσχεση ποσοστού 50% του τμήματος πάνω από τα 1.000 μέχρι τα 1.500 ευρώ, ενώ αν το ποσό υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ τον μήνα, επιτρέπεται η κατάσχεση του συνόλου του υπερβάλλοντος των 1.500 ευρώ ποσού.

Φορολογική ενημερότητα: Βελτιώνονται οι όροι χορήγησης της φορολογικής ενημερότητας για τους φορολογουμένους με ρυθμισμένες οφειλές προς την Εφορία. Συγκεκριμένα, μειώνεται το ποσό που θα παρακρατεί η Εφορία επί των χρημάτων που εισπράττουν οι φορολογούμενοι εφόσον πρόκειται για περιοδικές απαιτήσεις. Δηλαδή, το νέο μέτρο ισχύει για συνεπείς οφειλέτες και αφορά μόνο την περιοδική είσπραξη χρημάτων για την οποία είναι υποχρεωτική η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας. Με τη νέα ρύθμιση το ποσοστό παρακράτησης ορίζεται στο 10% (από 10% έως 70%) επί του εισπραττόμενου ποσού εφόσον το ποσό της ρυθμισμένης οφειλής που υπολείπεται δεν υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ.

Εάν η συνολική εναπομένουσα ρυθμισμένη οφειλή είναι άνω των 20.000 ευρώ, τότε το ποσοστό που θα παρακρατείται από τα χρήματα θα πρέπει:

■ να αντιστοιχεί στην κάλυψη μιας δόσης της τηρουμένης ρύθμισης και

■ να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 10% του εισπραττομένου ποσού, αλλά να μην υπερβαίνει το 30% αυτού.

Επιστροφές ΦΠΑ: Το σχέδιο προβλέπει ότι οι επιχειρηματίες και οι επαγγελματίες που δεν αφήνουν χρέη θα περιλαμβάνονται στη λεγόμενη «χρυσή λίστα». Οταν υποβάλλουν το αίτημά τους ηλεκτρονικά θα βλέπουν άμεσα το ποσό της επιστροφής ΦΠΑ που δικαιούνται να πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό τους με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή χωρίς ανθρώπινη επαφή ή έλεγχο.

Η διαδικασία αυτή θα ακολουθείται για την πλειονότητα των αιτήσεων επιστροφής χρημάτων, και συγκεκριμένα για το 97% των αιτημάτων επιστροφής φόρου. Οι επιχειρήσεις για να κερδίζουν μια θέση στη «χρυσή λίστα» προκειμένου να λαμβάνουν πρώτες την επιστροφή φόρου θα πρέπει να πληρούν τα εξής κριτήρια:

■ Να έχουν ελεγχθεί για τουλάχιστον τρεις φορολογικές περιόδους και το σύνολο των επιστραφέντων κατόπιν ελέγχων ποσών να μη διαφέρει από το συνολικά αιτούμενο ποσό σε ποσοστό άνω του 5%.

■ Να μην έχουν υποπέσει σε φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις.

■ Να μη χαρακτηρίζονται ύποπτες για συμμετοχή σε απάτη που αφορά τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, κατόπιν εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου, τα οποία εξετάζονται σε κεντρικό επίπεδο αποκλειστικά και δεν δημοσιοποιούνται.

Πηγή newmoney


Σχόλια