Ράδιο Βήτα Chatbox

Αύξηση κατώτατου μισθού 5% με 6% υπό προϋποθέσεις προτείνει ο ΣΕΒ

Αύξηση του κατώτατου μισθού, στα όρια του προβλεπόμενου πληθωρισμού για το 2023, ήτοι 5% με 6%, υπό αυστηρά αναγκαίες προϋποθέσεις όμως, όπως είναι η μείωση του μη μισθολογικού κόστους κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες άμεσα και κατά επιπλέον 3 μονάδες το διάστημα 2024-2025, προτείνει ο ΣΕΒ. Στο υπόμνημα που έχει υποβάλει και το οποίο πλέον βρίσκεται στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) μαζί με τα υπομνήματα όλων των εμπλεκομένων στη διαδικασία φορέων και ινστιτούτων, σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», ο ΣΕΒ επισημαίνει ως αναγκαίες επιδιώξεις την αύξηση του πραγματικά διαθέσιμου εισοδήματος των εργαζομένων, χωρίς όμως να τεθεί σε κίνδυνο, αλλά αντιθέτως να ενισχυθεί, η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Στο υπόμνημα υπογραμμίζεται το γεγονός ότι η υψηλή φορολογία της εργασίας και το επίπεδο των ασφαλιστικών εισφορών –που διαχρονικά είναι υψηλότερο του μέσου όρου του ΟΟΣΑ– εξακολουθούν να συρρικνώνουν το πραγματικά διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων, να επιβαρύνουν το μη μισθολογικό κόστος και να δρουν ως αντικίνητρο για επίσημη εργασία. Και αναφέρεται πως η τελική πρόταση της πολιτείας, αφού λάβει συνδυαστικά υπόψη κοινωνικούς, οικονομικούς και αναπτυξιακούς παράγοντες, πρέπει να συνοδεύεται με μείωση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης άμεσα, κατά 0,60 ποσοστιαίες μονάδες, ώστε να υλοποιηθεί η κυβερνητική δέσμευση μείωσης κατά 5 μονάδες στην κυβερνητική 4ετία, καθώς και με νέα, σταδιακή μείωση εισφορών κατά επιπλέον 3 μονάδες το 2024-2025. Με αυτόν τον τρόπο άλλωστε, η Ελλάδα θα αρχίσει να προσεγγίζει τον μέσο όρο μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ.

Είναι γνωστή η θέση του ΣΕΒ, η οποία καταγράφεται στο υπόμνημα, πως μια αύξηση του μεικτού κατώτατου μισθού κατά 5% ή 6%, σε συνδυασμό με τη μείωση των εισφορών του εργαζομένου, μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά μεγαλύτερη αύξηση των καθαρών αποδοχών των αμειβομένων με τον κατώτατο μισθό. Για παράδειγμα, εάν ο κατώτατος μισθός αυξηθεί κατά 5% και από 713 ανέλθει σε 748,5 ευρώ και οι εισφορές μειωθούν κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες, η πραγματική αύξηση θα είναι 7,4%, καθώς οι καθαρές αποδοχές του εργαζομένου θα ανέλθουν σε 660 ευρώ από 614 ευρώ τον μήνα που είναι σήμερα. Εάν η μείωση των εισφορών είναι κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες, τότε ο καθαρός κατώτατος μισθός θα διαμορφωθεί στα 667 ευρώ αυξημένος κατά 8,7%.

Αντίστοιχα, εάν η αύξηση είναι της τάξης του 6% και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες, η πραγματική αύξηση στην τσέπη του εργαζομένου θα είναι της τάξης του 9,7%, καθώς ο νέος μεικτός κατώτατος μισθός θα είναι 755,8 ευρώ, όμως ο καθαρός μισθός θα ανέρχεται σε 674 ευρώ. Ο ΣΕΒ επισημαίνει ότι η μείωση της φορολογίας των εργαζομένων θα δώσει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αυξήσουν τις καθαρές αμοιβές που προσφέρουν χωρίς υπέρμετρη επιβάρυνση της ανταγωνιστικότητάς τους, ενώ η στήριξη των επιχειρήσεων στην προώθηση παραγωγικών επενδύσεων θα οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση των μισθών, δημιουργία νέων και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας. Τέλος, τάσσεται υπέρ της συνέχισης στήριξης των ευάλωτων νοικοκυριών, για όσο παρατηρείται η πληθωριστική έξαρση στις τιμές τροφίμων, καυσίμων και ενέργειας.

Τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου το ΚΕΠΕ θα ξεκινήσει τη συγγραφή της τελικής του πρότασης – εισήγησης, η οποία βέβαια δεν είναι δεσμευτική για την κυβέρνηση, ενώ έως τις 10 Μαρτίου, ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης θα πρέπει να ανακοινώσει την τελική του απόφαση.

Πηγή kathimerini

Σχόλια