Ράδιο Βήτα

Τελευταία ευκαιρία για χιλιάδες επιχειρήσεις να γλιτώσουν την επιστροφή

Τελευταία ευκαιρία έχουν χιλιάδες επιχειρήσεις για να γλιτώσουν από την εφάπαξ και έντοκη επιστροφή του 100% της επιστρεπτέας προκαταβολής που έλαβαν την περίοδο της πανδημίας.

Η ΑΑΔΕ άνοιξε χθες την πλατφόρμα myBusinessSupport για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών με τις επιχειρήσεις να έχουν χρονικό περιθώριο να τα καταθέσουν έως 31 Μαΐου 2023. Οσες χάσουν και τη νέα προθεσμία και δεν καταθέσουν τα δικαιολογητικά, αλλά και όσες διαπιστωθεί ότι δεν τήρησαν τη ρήτρα της απασχόλησης, θα κληθούν να εξοφλήσουν εφάπαξ και με το τόκο ολόκληρο το ποσό του κρατικού δανείου μέχρι τις 30 Ιουνίου 2023.

Με τη νέα υπουργική απόφαση δίνεται διπλή παράταση για την επιστρεπτέα προκαταβολή. Συγκεκριμένα παρατείνεται:

  • Εως 31 Μαΐου 2023 η προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myBusinessSupport.
  • Εως 30 Ιουνίου 2023 η καταβολή των ποσών που βεβαιώθηκαν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα μέχρι και 2 Νοεμβρίου 2022.
  • Σύμφωνα με την απόφαση:
  • Σε περίπτωση βεβαίωσης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών λόγω μη τήρησης της υποχρέωσης διατήρησης εργαζομένων διενεργείται εκ νέου υπολογισμός.
  • Εφόσον έχουν υποβληθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι και 23 Σεπτεμβρίου 2022 και μετά τον επανυπολογισμό της υποχρέωσης διατήρησης εργαζομένων προκύπτει ότι τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις της επιχείρησης, το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό που βεβαιώθηκε διαγράφεται και ταυτόχρονα εκδίδεται νέος νόμιμος τίτλος είσπραξης για την επιστροφή του επιστρεπτέου μέρους της ενίσχυσης σε 96 άτοκες δόσεις. Ποσά που τυχόν καταβλήθηκαν βάσει του αρχικού τίτλου είσπραξης πιστώνονται στην οφειλή που προκύπτει από τον νέο τίτλο είσπραξης.
  • Εφόσον μετά τον επανυπολογισμό της υποχρέωσης διατήρησης εργαζομένων και την παρέλευση της προθεσμίας της 31ης Μαΐου 2023 για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών προκύπτει ότι τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις της επιχείρησης, το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό που βεβαιώθηκε διαγράφεται και ταυτόχρονα εκδίδεται νέος νόμιμος τίτλος είσπραξης για την επιστροφή του επιστρεπτέου μέρους της ενίσχυσης.
  • Η δυνατότητα εφάπαξ καταβολής του επιστρεπτέου ποσού της ενίσχυσης με έκπτωση 15% επί του επιστρεπτέου ποσού ισχύει μόνο εφόσον τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έχουν υποβληθεί το αργότερο μέχρι και την 23η Σεπτεμβρίου 2022.

Εφόσον μετά τον επανυπολογισμό της υποχρέωσης διατήρησης εργαζομένων και την παρέλευση της προθεσμίας της 31ης Μαΐου 2023 για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών προκύπτει ότι δεν τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις της επιχείρησης, η παράταση θεωρείται ως μη χορηγηθείσα και επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό που βεβαιώθηκε μέχρι και 2 Νοεμβρίου 2022, από 1ης Δεκεμβρίου 2022.

Πηγή tanea

 

Σχόλια