Ράδιο Βήτα

Συντάξεις: Αναδρομικά και επικουρικές με διαδικασίες εξπρές

 

Έκδοση όλων των νέων επικουρικών συντάξεων εντός 6 μηνών, ακόμη και χωρίς να έχει εκδοθεί η κύρια σύνταξη, προβλέπει η τροπολογία που φέρνει στη Βουλή το υπουργείο Εργασίας για να λύσει το πρόβλημα με τις 100.000 επικουρικές που είναι σε αναμονή για πολύ μεγάλο διάστημα.

Μάλιστα για 40.000 εν αναμονή συνταξιούχους θα δοθούν προκαταβολές επικουρικών με αναδρομικά που φτάνουν ως και τις 8.000 ευρώ και θα τα πληρωθούν ως τις 15 Μαρτίου. Μέσα στον Φεβρουάριο αναμένεται η έκδοση περίπου 20.000 συντάξεων από τις επικουρικές που εκκρεμούν.

Συντάξεις: Τι προβλέπεται

Σύμφωνα με την τροπολογία του υπουργείου Εργασίας για την «ταχεία απονομή επικουρικών συντάξεων»:

1 Προβλέπεται προκαταβολή επικουρικής σύνταξης σε ασφαλισμένους με εκκρεμή αίτηση για τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, η οποία έχει υποβληθεί πριν την 1η.7.2022, και για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση κύριας σύνταξης. Προϋπόθεση για την προκαταβολή είναι να έχουν συμπληρώσει κατ’ ελάχιστον 15 έτη (ή 4.500 ημέρες) επικουρικής ασφάλισης, λαμβανομένου υπόψη και του χρόνου διαδοχικής ασφάλισης σε Ταμείο που έχει ενταχθεί στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ.

2 Η προκαταβολή καταβάλλεται στους δικαιούχους έως τη 15η.3.2023 και το ύψος της ανέρχεται στο γινόμενο του αριθμού των μηνών που μεσολαβούν από την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση της επικουρικής σύνταξης μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2023. Τα ποσά της προκαταβολής είναι α) 100 ευρώ για αιτούντες χορήγηση επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος, β) 50 ευρώ για αιτούντες χορήγηση επικουρικής σύνταξης λόγω αναπηρίας, και λόγω θανάτου, γ) 25 ευρώ για τα δικαιοδόχα τέκνα.

3 Η προκαταβολή είναι ακατάσχετη και ανεκχώρητη αλλά θα συμψηφίζεται με τα ποσά επικουρικής σύνταξης που θα χορηγηθούν με την οριστική απόφαση στους συνταξιούχους. Για παράδειγμα, ένας συνταξιούχος που έχει αίτηση σε εκκρεμότητα για 20 μήνες θα πάρει προκαταβολή 100 ευρώ το μήνα, άρα 2.000 ευρώ. Αν η επικουρική είναι 180 ευρώ, θα έχει λαμβάνειν άλλα 80 ευρώ υπόλοιπο αναδρομικών για το ίδιο διάστημα, δηλαδή άλλα 1.600 ευρώ.

4 Από τα ποσά της οριστικής επικουρικής σύνταξης παρακρατούνται και οφειλές στον e-ΕΦΚΑ από ασφαλιστικές εισφορές επικουρικής ασφάλισης.

5 Σε περίπτωση έκδοσης απορριπτικής απόφασης επί του αιτήματος χορήγησης επικουρικής σύνταξης, τα ποσά που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως στους ασφαλισμένους αναζητούνται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Ν. 4978/2022, Α΄ 190) και, σε κάθε περίπτωση, δύνανται να παρακρατούνται από τα ποσά συνταξιοδοτικών παροχών οποιασδήποτε κατηγορίας που τους καταβάλλονται ή θα τους καταβληθούν στο μέλλον.

Συντάξεις: Τροποποίηση

Για την ταχεία απονομή των επικουρικών συντάξεων θεσπίζεται απώτατο όριο 6 μηνών. Με τη νέα διάταξη τροποποιείται το άρθρο 48, παρ. 4 του Νόμου 4921/2022 και ειδικά για τις επικουρικές προβλέπεται ότι:

*Η πράξη απονομής επικουρικής σύνταξης εκδίδεται εντός προθεσμίας 3 μηνών από την ημερομηνία απονομής κύριας σύνταξης ή εντός 6 μηνών από την ημερομηνία αίτησης για την απονομή επικουρικής σύνταξης, αν αυτή υποβλήθηκε μεταγενέστερα από την αίτηση απονομής κύριας σύνταξης. Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας των 6 μηνών οι πράξεις απονομής της επικουρικής σύνταξης εκδίδονται από την αρμόδια υπηρεσία του φορέα ή τομέα ή κλάδου ή λογαριασμού, που υπάγονται οι ασφαλισμένοι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, με βάση τα στοιχεία ασφάλισης που είναι καταχωρισμένα στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ». Οι αποφάσεις ελέγχονται μέσα σε ένα τρίμηνο από την έκδοσή τους όταν πρόκειται για συνταξιούχους που έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 4.500 ημέρες επικουρικής ασφάλισης και έχουν ηλικία 67 ετών ή το σύνολο ή μέρος της επικουρικής τους ασφάλισης έχει διανυθεί στο πρώην Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ) ή σε φορείς επικουρικής ασφάλισης που είχαν ενταχθεί σ’ αυτό.

Συντάξεις: Ασφαλιστική ικανότητα

Mε την τροπολογία προβλέπεται παράταση χωρίς προϋποθέσεις για ένα χρόνο (έως τις 29 Φεβρουαρίου 2024) της ασφαλιστικής ικανότητας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (μακροχρόνια άνεργοι, ανασφάλιστοι υπερήλικες). Περιλαμβάνεται επίσης η ανανέωση της ρύθμισης του 2022 για τους μη μισθωτούς (κατ’ εξαίρεση χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας έως 31 Μαΐου ανεξαρτήτως ύπαρξης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και ανανέωση ασφαλιστικής ικανότητας έως 29.2.2024 με την καταβολή των οφειλομένων εισφορών κλάδου υγείας για το 2022).

Καθιερώνεται επίσης άδεια πενθούντων γονέων 20 ημερών, ενώ προβλέπεται η χορήγηση επιδόματος Πάσχα σε εργαζομένους που απασχολούνται στον κλάδο της γουνοποιίας και πλήττονται από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία.

Παραδείγματα

Σύμφωνα με τους πίνακες που δημοσιεύει ο «Ε.Τ.»:

*Συνταξιούχος που περιμένει την επικουρική από τον Μάιο του 2016 θα πάρει αναδρομικά προκαταβολής 8.000 ευρώ αν είναι λόγω γήρατος, 4.000 ευρώ για επικουρική χηρείας-αναπηρίας και 2.000 ευρώ αν είναι τέκνο θανόντα ασφαλισμένου.

*Συνταξιούχοι με αίτηση από τον Δεκέμβριο του 2017 θα πάρουν αναδρομικά ως τις 15 Μαρτίου 6.200 ευρώ αν είναι λόγω γήρατος και 3.100 ευρώ για επικουρική χηρείας-αναπηρίας.

Για τους συνταξιούχους που θα πάρουν απευθείας επικουρική (χωρίς προκαταβολή) τα τελικά ποσά, σύμφωνα με τους πίνακες που επεξεργάστηκε ο «Ε.Τ.», είναι ενδεικτικά:

*Για συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα με μισθό 1.500 ευρώ, ηλικία 62 και 25 έτη ασφάλισης η επικουρική θα είναι στα 122 ευρώ, ενώ με 33 έτη και ηλικία 67 θα πάρουν 217 ευρώ. Με μισθό 2.000 ευρώ και 40 έτη η επικουρική βγαίνει μεταξύ 341 και 352 ευρώ.

*Για συνταξιούχους του δημοσίου τομέα με μισθό 1.500 ευρώ, ηλικία 65 και 36 έτη ασφάλισης η επικουρική θα είναι στα 226 ευρώ, με 38 έτη θα είναι 239 ευρώ και με 40 έτη ασφάλισης θα πάρουν 253 ευρώ. Με μισθό 2.100 ευρώ και 40 έτη η επικουρική βγαίνει μεταξύ 345 και 354 ευρώ.

Οι επικουρικές συντάξεις σε αναμονή για Δημόσιο και Ταμεία ιδιωτικού τομέα

 

ΤΑΜΕΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (*)

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ (*)

ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ

67.391

52.940

ΔΗΜΟΣΙΟ

39.380

32.297

ΝΑΤ

3.414

2.947

ΤΕΑΥΕΚ

2.421

1.852

ΣΥΝΟΛΟ

127.504

103.661

(*) Στοιχεία Αυγούστου 2022 με αιτήσεις που είχαν ξεπεράσει το τρίμηνο

Τα αναδρομικά επικουρικής για 40.000 συνταξιούχους

Μήνας και έτος αίτησης

Αναδρομικά προκαταβολών σύνταξης

Επικουρικές γήρατος

Επικουρικές θανάτου-αναπηρίας

Επικουρικές τέκνων θανόντων

Μάιος 2016

8.000

4.000

2.000

Δεκ. 2016

8.400

4.200

2.100

Ιούν. 2017

6.800

3.400

1.700

Δεκ. 2017

6.200

3.100

1.550

Ιούν. 2018

5.300

2.650

1.325

Δεκ. 2018

4.700

2.350

1.175

Ιούν. 2019

4.100

2.050

1.025

Δεκ. 2019

3.500

1.750

875

Ιούν. 2020

2.900

1450

725

Δεκ. 2020

2.300

1.150

575

Ιουν. 2021

1.700

850

425

Δεκ. 2021

1.400

700

350

Μάρτ. 2022

1.100

550

275

Ιούν. 2022 (*)

800

400

200

(*) Οι αιτήσεις από Ιούλιο 2022 και μετά υποβάλλονται ηλεκτρονικά και εκδίδονται μέσα σε σύντομο διάστημα μετά την απόφαση κύριας σύνταξης

Τα ποσά επικουρικών συντάξεων για τις εκκρεμείς αιτήσεις

1.Μισθωτοί ιδιωτικού τομέα (εισφορές για 14 μισθούς ετησίως με Δώρα)

Ηλικία

Αποδοχές 1.500€

Αποδοχές 2.000€

Αποδοχές 2.500€

 Επικουρική σύνταξη με 25 έτη (*)

 Επικουρική σύνταξη 33 έτη (*)

 Επικουρική σύνταξη 40 έτη

 Επικουρική σύνταξη με 25 έτη (*)

 Επικουρική σύνταξη 33 έτη (*)

 Επικουρική σύνταξη 40 έτη

 Επικουρική σύνταξη με 25 έτη (*)

 Επικουρική σύνταξη 33 έτη (*)

 Επικουρική σύνταξη 40 έτη

62

122

160

255

112

137

341

203

282

426

63

130

171

257

118

146

343

216

302

428

64

138

182

258

125

154

345

230

322

431

65

146

193

260

131

163

347

243

342

434

66

154

205

262

138

172

349

257

363

437

67

163

217

264

145

181

352

271

384

440

(*) Το τμήμα της επικουρικής σύνταξης που αντιστοιχεί στα έτη ασφάλισης ως το 2014 έχει  μείωση 6% και μέχρι 30% εφόσον η ηλικία συνταξιοδότησης υπολείπεται του 67ου έτους. Στα 40 έτη ασφάλισης δεν επιβάλλεται μείωση λόγω ορίου ηλικίας.

2.Δημόσιοι υπάλληλοι με πλήρη επικουρική σύνταξη σε ηλικίες από 60 ως 65 ετών

Ηλικία

 

Αποδοχές 1.800

Αποδοχές 2.100

Αποδοχές 2.400

 Επικουρική σύνταξη με 36 έτη

 Επικουρική σύνταξη με 38 έτη

 Επικουρική σύνταξη με 40 έτη

 Επικουρική σύνταξη με 36 έτη

 Επικουρική σύνταξη (€) με 38 έτη

 Επικουρική σύνταξη με 40 έτη

 Επικουρική σύνταξη με 36 έτη

 Επικουρική σύνταξη με 38 έτη

 Επικουρική σύνταξη με 40 έτη

60

264

280

296

307

326

345

351

373

395

61

265

281

297

309

328

347

353

375

396

62

266

282

299

311

329

348

355

377

398

63

268

284

300

312

331

350

357

379

400

64

269

286

302

314

333

352

359

381

402

65

271

287

303

316

335

354

361

383

405

 Πηγή eleftherostypos

 


Σχόλια