Ράδιο Βήτα

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για αίτηση market pass

 Αντίστροφη μέτρηση για αίτηση επιδόματος market pass στο gov.gr όσων είναι δικαιούχοι για πληρωμή. Πρόκειται για το επίδομα για αγορά τροφίμων, που έρχεται εν μέσω ακρίβειας. Τo market pass δικαιολογεί αγορές σε όλα τα καταστήματα τροφίμων του λιανεμπορίου.

Ποια είναι τα νέα για το market pass ή αλλιώς food pass όπως το ονομάζουν κάποιοι; Όπως έχει ανακοινωθεί η πλατφόρμα για αιτήσεις market pass ανοίγει εντός του Φεβρουαρίου. Οι δικαιούχοι κάνουν πρώτα αίτηση με κωδικούς taxisnet στην πλατφόρμα του gov.gr για τα vouchers (δηλαδή ΕΔΩ).

Market Pass – Τι ισχύει για φιλοξενούμενους

Η επιδότηση αντιστοιχεί στο 10% των μηνιαίων αγορών βάσει ενός πλαφόν που έχει θέσει η κυβέρνηση για κάθε κατηγορία χωριστά (άγαμους, έγγαμους χωρίς παιδιά, έγγαμους με ένα, δύο, τρία ή και περισσότερα τέκνα).

Αυτό που πρέπει να επισημανθεί είναι η εν λόγω ενίσχυση αφορά το σύνολο του νοικοκυριoύ και όχι μεμονωμένα άτομα. Για παράδειγμα, αν ένα νοικοκυριό αποτελείται και από φιλοξενούμενους, τότε θα υποβληθεί μία αίτηση από την αρχηγού του νοικοκυριού ο οποίος και θα συμπεριλάβει στον αριθμό των ατόμων που ζουν κάτω από την ίδια στέγη και το φιλοξενούμενο μέλος.

Όμως ο φιλοξενούμενος δεν θα υποβάλει χωριστή αίτηση όπως είχε συμβεί παλαιότερα με το fuel Pass ή με τα κουπόνια διακοπών (π.χ Εύβοια Pass).

Δικαιούχοι και κριτήρια για Market Pass

Δικαιούχοι του market pass είναι μόνο τα φυσικά πρόσωπα: Ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή ένας εκ των δύο συζύγων/μελών σε περίπτωση υποβολής χωριστής δήλωσης.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να εισέρχεται στην πλατφόρμα με τους κωδικούς TAXISNet. Στη συνέχεια, πιστοποιείται η επιλεξιμότητα και πληροφορείται το μηνιαίο ύψος του ποσού της ενίσχυσης.

Θα πρέπει να συμπληρώσετε και να επικαιροποιήσετε αυτά τα στοιχεία:

 • Διεύθυνση e-mail
 • Αριθμό κινητού τηλεφώνου
 • Αριθμό προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού

Ποιοι «κόβονται» από το market pass

Τρεις είναι οι «κόφτες» που ακόμη κι αν κάνετε αίτηση στο gov.gr δεν θα πάρετε επίδομα market pass. O πρώτος είναι το κριτήριο του εισοδήματος. Αναλυτικά:

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή εν διαστάσει ή διαζευγμένα.

Ειδικά, για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά το άρθρο 67 του ν. 4172/2013 ή ένας εκ των δύο σε περίπτωση υποβολής χωριστής δήλωσης.

Τα φυσικά πρόσωπα δικαιούνται της ενίσχυσης, εφόσον πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, ανέρχεται έως 16.000 ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει
 • Στα 24.000 ευρώ για έγγαμο υπόχρεο ή τους έγγαμους ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση βάσει της υποπερ. ββ’ της περ. στ’ της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν.4172/2013 (δικαστική συμπαράσταση ή πτώχευση), ή τους έγγαμους που υποβάλλουν φορολογική δήλωση βάσει της περ. β της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν.4172/2013 ή τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και έχουν υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση χωρίς τέκνα, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, άλλο εξαρτώμενο μέλος και φιλοξενούμενο μέλος του νοικοκυριού
 • Για τη μονογονεϊκή οικογένεια το ως άνω εισόδημα ανέρχεται έως 24.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, άλλο εξαρτώμενο μέλος και φιλοξενούμενο μέλος μετά το πρώτο. Στο ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν περιλαμβάνεται εκείνο το οποίο αθροιστικά απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος.
 • Για τον προσδιορισμό της οικογενειακής κατάστασης, του αριθμού των εξαρτώμενων τέκνων, άλλων εξαρτώμενων μελών και φιλοξενούμενων μελών, καθώς και των εισοδηματικών κριτηρίων, χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, του φορολογικού έτους 2021, όπως έχει διαμορφωθεί κατά την 31η Δεκεμβρίου 2022. Αν οι σύζυγοι ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης υποβάλλουν χωριστή δήλωση λαμβάνεται ο μεγαλύτερος εκ του αριθμού τέκνων που έχει δηλωθεί σε μια εκ των δύο (2) δηλώσεων.

Ο δεύτερος «κόφτης» έχει να κάνει με το ύψος της ακίνητης περιουσίας. Δηλαδή:

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προκύπτει από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2022, υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων, κατά τον ν. 4172/2013, τέκνων, που αναγράφονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2021, να μην υπερβαίνει το ποσό των 250.000 ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και το ποσό των 400.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Ο τρίτος «κόφτης» έχει να κάνει με τη φορολογική δήλωση. Όσοι δεν έκαναν για το φορολογικό έτος 2021, αποκλείονται.

Άυλη ψηφιακή κάρτα ή τραπεζικός λογαριασμός

Όσοι επιλέξουν την άυλη ψηφιακή κάρτα θα πρέπει να τη χρησιμοποιήσουν για αγορές προϊόντων από Σούπερ Μάρκετ, Παντοπωλεία, Κρεοπωλεία, Ζαχαροπλαστεία, Γαλακτοπωλεία, Φούρνους, ιχθυοπωλεία, λαϊκές έως τα τέλη Αυγούστου. Ωστόσο η επιδότηση είναι 6μηνη και αφορά τους μήνες από Φεβρουάριο έως και Ιούλιο 2023.

Επίσης, οι συγκεκριμένοι εφόσον υποβάλλουν αίτηση έως 28 Φεβρουαρίου θα πληρωθούν έως 3 Μαρτίου και όσοι κάνουν αιτήσεις από 1η έως 15 Μαρτίου θα πληρωθούν στις 20 Μαρτίου. Στις ημερομηνίες αυτές θα λάβουν ολόκληρη την επιδότηση (100%) που αντιστοιχεί στο δίμηνο Φεβρουαρίου – Μαρτίου. Για τους επόμενους μήνες, η κατάθεση του ποσού της επιδότησης στην άυλη ψηφιακή κάρτα θα γίνεται στις αρχές κάθε μήνα.

Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που κάποιος επιλέξει το ποσό της επιδότησης να του κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό; Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να γνωρίζει ότι συνολικά θα λάβει το 80% της επιδότησης και όχι το 100% όπως θα συμβεί με εκείνους που θα επιλέξουν άυλη ψηφιακή κάρτα.

Παράλληλα, όσοι κάνουν αιτήσεις έως 28/2 θα πληρωθούν έως 3 Μαρτίου και όσοι κάνουν αιτήσεις από 1η έως 15 Μαρτίου θα δουν το ποσό της επιδότησης στον τραπεζικό λογαριασμό τους στις 20 Μαρτίου. Ωστόσο, στις ημερομηνίες αυτές τα χρήματα που θα κατατεθούν αφορούν την επιδότηση του τριμήνου Φεβρουαρίου – Απριλίου 2023.

Το επόμενο τρίμηνο θα το δουν στον λογαριασμό τους στις 3 Μαΐου. Για τα χρήματα αυτά δεν θα απαιτηθεί να κάνει κάποιος αγορές. Μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για οποιοδήποτε σκοπό.

Όλα τα ποσά της επιδότησης Market Pass

Στην ψηφιακή χρεωστική κάρτα, το πλήρες ποσό της ενίσχυσης πιστώνεται σε μηναία βάση ενώ αν ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τότε λαμβάνει το 80% του ύψους της ενίσχυσης, σε τριμηνιαία βάση.

 • Μονομελές νοικοκυριό: 220 ευρώ μηνιαίες αγορές, 22 ευρώ μηναία ενίσχυση
 • Ζευγάρι χωρίς τέκνα: 320 ευρώ μηνιαίες αγορές, 32 ευρώ μηναία ενίσχυση
 • Μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο: 320 ευρώ μηνιαίες αγορές, 32 ευρώ μηναία ενίσχυση
 • Μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα: 420 ευρώ μηνιαίες αγορές, 42 ευρώ μηναία ενίσχυση
 • Ζευγάρι με ένα εξαρτώμενο τέκνο: 420 ευρώ μηνιαίες αγορές, 42 ευρώ μηναία ενίσχυση
 • Ζευγάρι με δύο εξαρτώμενα τέκνα: 520 ευρώ μηνιαίες αγορές, 52 ευρώ μηναία ενίσχυση
 • Ζευγάρι με τρία εξαρτώμενα τέκνα: 620 ευρώ μηνιαίες αγορές, 62 ευρώ μηναία ενίσχυση
 • Ζευγάρι με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα: 720 ευρώ μηνιαίες αγορές, 72 ευρώ μηναία ενίσχυση

Τα ανωτέρα ποσά πιστώνονται μηνιαίως σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά σε καταστήματα λιανικού εμπορίου τροφίμων.

Η οικονομική ενίσχυση από το market pass είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης. Το ποσό του επιδόματος δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά.

Δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Τέλος, δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιοσδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Όλα αυτά ισχύουν για το ποσό του επιδόματος από το market pass στους δικαιούχους μετά την αίτηση στην πλατφόρμα στο gov.gr και αφού γίνει η πληρωμή.

Πηγή militaire

 Σχόλια