Ράδιο Βήτα Chatbox

Στεγαστικά δάνεια: Πάγωμα επιτοκίων και από τους servicers

Μετά τις τράπεζες, στη διευκόλυνση των δανειοληπτών λόγω της ανόδου των επιτοκίων προχωρούν και οι εταιρείες διαχείρισης δανείων, οι γνωστοί servicers.

Οι servicers αποφάσισαν να διαμορφώσουν στο αμέσως επόμενο διάστημα κατάλληλα προγράμματα, με σκοπό το πάγωμα των κυμαινόμενων επιτοκίων βάσης για τα ενήμερα στεγαστικά δάνεια ιδιωτών δανειοληπτών (φυσικών προσώπων). Τα ανωτέρω προγράμματα θα τεθούν σε ισχύ το αργότερο μέχρι τις 02.05.2023 και θα ισχύουν για δώδεκα (12) μήνες. Οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες θα εξειδικευθούν ανά χαρτοφυλάκιο δανείων και έχουν ως στόχο την παροχή συνδρομής στους συνεπείς δανειολήπτες που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν δυσκολίες αποπληρωμής των οφειλών τους εξαιτίας των αυξανόμενων επιτοκίων.

Σημειώνεται ότι, με κοινό γνώμονα την υποβοήθηση των δανειοληπτών, κάθε Εταιρεία Διαχείρισης θα διαμορφώσει τους όρους και τα κριτήρια υπαγωγής στο αντίστοιχο πρόγραμμα, σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις πολιτικές της. Οι δανειολήπτες (φυσικά πρόσωπα) με ενήμερα στεγαστικά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου θα εντάσσονται αυτόματα στα παραπάνω ευνοϊκά προγράμματα, χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια εκ μέρους τους. Για περισσότερες λεπτομέρειες, κάθε δανειολήπτης μπορεί να απευθύνεται στην Εταιρεία Διαχείρισης με την οποία συνεργάζεται. Ωστόσο, οι Εταιρείες Διαχείρισης παρέχουν επιπλέον πλήθος δυνατοτήτων ρύθμισης σε οποιοδήποτε οφειλέτη επιθυμεί να ρυθμίσει με βιώσιμους όρους την οφειλή του.

Υπενθυμίζεται ότι για το α’ εξάμηνο του 2023 οι Εταιρείες Διαχείρισης έχουν θέσει ως στόχο οι ρυθμίσεις και διευθετήσεις δανείων να ανέλθουν σε 3,2 δισ., αυξημένες πάνω από 30% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2022. Ο κλάδος των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις είναι από τους πλέον αυστηρά ρυθμιζόμενους στην Ελλάδα.

Βασική αποστολή των Εταιρειών Διαχείρισης αποτελεί η ουσιαστική επίλυση των προβλημάτων δανεισμού που αντιμετωπίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, η εξυγίανση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και η ενίσχυση των συνθηκών ρευστότητας στην ελληνική οικονομία. Ας σημειωθεί πως είναι θέμα χρόνου, όπως άλλωστε διαβεβαίωσε και ο υπουργός Οικονομικών κ. Σταϊκούρας, να μετέχουν στο πρόγραμμα παγώματος των επιτοκίων και οι μικρές τράπεζες.

Εv τω μεταξύ, θετική παραμένει η Morgan Stanley για τις ελληνικές τράπεζες, καθώς δεν βλέπει κάποιο σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στα μεγέθη τους από το «πάγωμα» των επιτοκίων στα στεγαστικά δάνεια. Όπως αναφέρεται σε σχετικό έγγραφο του οίκου, το μέτρο αυτό δεν θα έχει καμία επίδραση στις προοπτικές του guidance των διοικήσεων για το 2023. Για όλες τις ελληνικές τράπεζες, η καθοδήγηση του 2023 βασίζεται σε επιτόκιο της ΕΚΤ 2,5% – 2,8%, επομένως δεν υπάρχει αρνητικός αντίκτυπος λόγω αυτού του μέτρου και άρα στις εκτιμήσεις των αναλυτών για τα μεγέθη τους, όπως σημειώνει. 

Πηγή naftemporiki

Σχόλια