Ράδιο Βήτα Chatbox

Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: Από Φεβρουάριο κόβεται το πέναλτι

Αύξηση εισοδήματος από 141 ευρώ τον μήνα ως 292 ευρώ τον μήνα θα έχουν από το 2024 με το νέο σύστημα οι συνταξιούχοι με μισθωτή απασχόληση. Κι αυτό γιατί καταργείται η περικοπή του 30% της σύνταξης.

Στο τέλος Ιανουαρίου, δηλαδή με τις συντάξεις Φεβρουαρίου 2024, σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ, οι συντάξεις δεν θα περικοπούν κατά 30%, καθώς θα εφαρμοστεί ο μη ανταποδοτικός πόρος υπέρ e-ΕΦΚΑ, ο οποίος για τους μισθωτούς εργαζόμενους συνταξιούχους θα ισούται με το 10% επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους και για τους μη μισθωτούς εργαζόμενους συνταξιούχους με το 50% επί της επιλεγείσας ασφαλιστικής κλάσης για κύρια σύνταξη.

Οι συνταξιούχοι που έχουν ή θα αναλάβουν και θα δηλώσουν εργασία από 1ης/1/2024, αντί μείωσης 30% στη σύνταξη, θα καταβάλλουν εισφορά 10% από τον μισθό τους, αν εργάζονται ως μισθωτοί, ενώ αν απασχολούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες, θα δίνουν τις εισφορές με προσαύξηση 40% για κύρια και επικουρική ασφάλιση (γιατροί, μηχανικοί και δικηγόροι) ή 50% αν έχουν μόνο κύρια ασφάλιση. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους συνταξιούχους με αναπηρία να εργασθούν με τις προϋποθέσεις του πρώην ΙΚΑ και, μάλιστα, χωρίς να επιβαρύνονται με τον πόρο 10% υπέρ ΕΦΚΑ προκειμένου να ενθαρρύνεται η επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Η δήλωση απασχόλησης θα γίνεται στον ΕΦΚΑ. Αν ο συνταξιούχος εντοπιστεί να εργάζεται αδήλωτος, θα στερείται τις συντάξεις 12 μηνών. Στην περίπτωση που ένας συνταξιούχος έχει πολλές δραστηριότητες, η κράτηση που θα επιβάλλεται είτε στον μισθό με το 10% είτε και από την προσαύξηση των εισφορών για ελεύθερο επάγγελμα δεν θα ξεπερνά σε μηνιαία βάση την εθνική σύνταξη και σε ετήσια βάση τις 12 εθνικές συντάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου, το πλαφόν στις κρατήσεις είναι 413,76 ευρώ τον μήνα ή 4.965,12 ευρώ τον χρόνο.

Κρατήσεις

Οι κρατήσεις που θα έχουν οι συνταξιούχοι ανάλογα με τη δραστηριότητά τους διαμορφώνονται ως εξής:

  • Οι μισθωτοί θα έχουν κράτηση 10% στον μηνιαίο μισθό υπέρ του ΕΦΚΑ.
  • Οι μη μισθωτοί εργαζόμενοι συνταξιούχοι (ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενοι) θα έχουν προσαύξηση 50% επί της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας κύριας ασφάλισης.
  • Οι αυτοαπασχολούμενοι συνταξιούχοι που υπάγονται υποχρεωτικά σε κύρια και επικουρική ασφάλιση (γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί) θα έχουν προσαύξηση εισφοράς 40% για κύρια και 40% για επικουρική ασφάλιση.
  • Οι συνταξιούχοι μηχανικοί και δικηγόροι που απασχολούνται ως μισθωτοί θα έχουν κράτηση 10%.
  • Οι αμειβόμενοι με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών θα έχουν κράτηση 10% επί της καθαρής αξίας του παραστατικού.
  • Οι συνταξιούχοι που αμείβονται με εργόσημο θα έχουν κράτηση 10% στην αξία του εργοσήμου.
  • Οι συνταξιούχοι με πολλαπλή ασφάλιση, που εργάζονται δηλαδή ως μισθωτοί και ως ελεύθεροι επαγγελματίες, θα έχουν κρατήσεις 10% επί της αμοιβής για τη μισθωτή απασχόληση και προσαύξηση 50% της εισφοράς που καταβάλλουν για το ελεύθερο επάγγελμα ή προσαύξηση εισφορών 40%, αν είναι αυτοαπασχολούμενοι με κύρια και επικουρική ασφάλιση.
  • Οι συνταξιούχοι με παράλληλη απασχόληση, που εργάζονται με μισθό σε δύο ή περισσότερες δουλειές (π.χ. πλήρους ή και μερικής απασχόλησης) θα καταβάλλουν κράτηση 10% από τις αμοιβές τους. Αν η παράλληλη απασχόληση είναι σε ελεύθερο επάγγελμα, τότε θα καταβάλλουν μια προσαύξηση 50% ή 40% (αν υπάρχει και επικουρική ασφάλιση) επειδή για την παράλληλη απασχόληση σε ελεύθερο επάγγελμα προβλέπεται μια εισφορά.
  • Μπορούν να εργάζονται χωρίς καμία κράτηση οι αγρότες συνταξιούχοι του ΟΓΑ που συνεχίζουν την αγροτική δραστηριότητα, καθώς και οι συνταξιούχοι άλλων Ταμείων που ασκούν αγροτική δραστηριότητα από την οποία αποκτούν ετήσιο εισόδημα ως 10.000 ευρώ. Αν όμως το εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα είναι πάνω από 10.000 ευρώ, τότε οι συνταξιούχοι – εκτός του ΟΓΑ – θα καταβάλλουν τις εισφορές των αγροτών με προσαύξηση 50%.
  • Εξαιρούνται από τις κρατήσεις οι πολύτεκνοι και άλλων ειδικών κατηγοριών (πολεμικές συντάξεις, λογοτέχνες, αναπηρία, ψυχικές παθήσεις). 
Πηγή  tanea

 


Σχόλια